Afstudeerstage

Educatie

VOOR JOU

·    Werken in een groeiende organisatie

·    Veel verantwoordelijkheid

·    Mogelijkheid tot reizen

DOOR JOU

·    Ervaring in de aesthetic medicine wereld

·    Gepassioneerd

·    Goed omgaan met Powerpoint/Websites/Teams

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tech in een High-Touch-industrie

De Uitdaging:

Bij InnoFaith dromen we van een toekomst waarin wij als bedrijf niet alleen een bron van kennis over huid en huidanalyse zijn, maar waar deze kennis ook een waardevol commercieel product is. We zijn op zoek naar een gepassioneerde afstudeerstagiair(e) met een visie op de toekomst van leren en trainen. Samen willen we de onderwijservaring transformeren en een winstgevende strategie creëren. Als jij gelooft in de kracht van educatie en de commerciële mogelijkheden ervan, dan willen we jou in ons team!

Wat ga je doen:

Onderzoek naar Doelgroepen: Je zult diepgaand marktonderzoek uitvoeren om verschillende doelgroepen te identificeren die interesse hebben in innovatieve educatie- en trainingsoplossingen. Dit omvat het analyseren van behoeften, voorkeuren en trends.

Didactisch Ontwerp: Ontwikkel een didactisch ontwerp dat gericht is op de leerdoelen van de verschillende doelgroepen. Hoe kunnen we hen het beste helpen hun vaardigheden en kennis te vergroten? Denk aan interactieve cursussen, e-learningmodules en andere leerervaringen.

Monetisatie Strategieën: Werk samen met ons team om creatieve manieren te vinden om onze educatieve inspanningen te monetariseren. Dit kan onder meer het aanbieden van premium cursussen, certificeringen, of abonnementsmodellen omvatten.

wie zoeken we:

  • Je bent een HBO-student Commerciele economie, International Business, Communicatie of Internal Communication Management met een passie voor onderwijs, training, of een gerelateerd vakgebied.
  • Je bent een visionair die gelooft in de kracht van leren om levens te veranderen en bedrijven te laten groeien.
  • Je hebt sterke analytische vaardigheden en kunt diepgaand marktonderzoek uitvoeren.
  • Creativiteit zit in jouw DNA, en je kunt abstracte ideeën omzetten in concrete plannen.

periode:

Deze afstudeerstage duurt minimaal drie maanden en kan van start gaan op de door jou gewenste datum

 

locatie:

We zijn gevestigd in Eindhoven, maar het is geen probleem als je de stage deels vanuit huis wilt uitvoeren.

 

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·   Performing in a growing organization

·    A lot of responsibility

·    Opportunity to travel abroad

BY YOU

·    Experience in the aesthetic medicine world

·    Passionate

·    Can work with Powerpoint/Websites/Teams

BY INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

At InnoFaith, we dream of a future where we, as a company, are not only a source of knowledge about skin and skin analysis but where this knowledge is also a valuable commercial product. We are searching for a passionate graduation intern with a vision for the future of learning and training. Together, we aim to transform the educational experience and create a profitable strategy. If you believe in the power of education and its commercial possibilities, we want you on our team!

Your mission

Audience Research: You will conduct in-depth market research to identify various target audiences interested in innovative education and training solutions. This includes analyzing their needs, preferences, and trends.

Didactic Design: Develop a didactic design tailored to the learning objectives of different target audiences. How can we best assist them in enhancing their skills and knowledge? Think about interactive courses, e-learning modules, and other learning experiences.

Monetization Strategies: Collaborate with our team to find creative ways to monetize our educational efforts. This may involve offering premium courses, certifications, or subscription models

 

 

your characteristics

  • You are an HBO student in Commercial Economics, International Business, Communication, or Internal Communication Management with a passion for education, training, or a related field.
  • You are a visionary who believes in the power of learning to transform lives and businesses.
  • You possess strong analytical skills and can conduct in-depth market research.
  • Creativity is in your DNA, and you can translate abstract ideas into concrete plans.

duration

This graduation internship spans a minimum of three months and can kick off at any time that suits you best.

location

We’re based in Eindhoven, but if you prefer, you can complete the internship partially from home.

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Marketing
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Maximum allowed file size is 128 MB. Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx