R&D Engineer

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    Vrijheid voor je eigen creativiteit

·    Werken in een klein team

·    Een product zowel software als hardware

DOOR JOU

·    Onderzoekers mentaliteit

·    Engineer in hart en nieren

·    BSc elektrotechniek of BSc Embedded systems

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tec in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Als R&D (Research & Development) engineer bij InnoFaith Beauty Sciences krijg je de ultieme vrijheid waarin jij jouw creativiteit kwijt kunt. Wij hebben een klein team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen, testen en het creëren van nieuwe ideeën. Je bent iemand die op school of in zijn vrije tijd al het een en ander heeft geprobeerd en dus in hart en nieren een ‘onderzoeker’ van nature is. Ons product bestaat uit een iPad voor de userinterface en een tastbaar apparaat dat draait op C++, dat gebruik maakt van Computer vision én AWS.

taken in de rol

    • Nieuwe ideeën uitwerken, testen en opzetten
    • Werken aan ons product (bugs, customer feedback)
    • Beeldverwerkingsalgoritmen ontwikkelen

jouw karakteristieken

    • Onderzoekers mentaliteit
    • Engineer in hart en nieren
    • BSc elektrotechniek of BSc Embedded systems
    • Starter of junior

Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in de verschillende bedrijfsgebieden werkt en de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Solliciteer nu direct via het formulier onderaan deze pagina!

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·    Freedom for your own creativity

·    Working in a small team

·    A product both software and hardware

BY YOU

·    Interested in technology

·    Independent attitude

·    Likes to get to the bottom of things

AT INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

As an R&D Engineer (Research & Development)  at InnoFaith Beauty Sciences you get the ultimate freedom in which you can express your creativity. We have a small team that is dedicated to the developing, testing and creating of new ideas. You are someone who has already tried a few things at school or in your spare theme and is therefore a ‘researcher’ at heart. Our product consist of an iPad for the user interface and a tangible device that runs on C++, which uses Computer vision and AWS.

taskings in the role

    • Developing, testing and setting up new ideas
    • Working on our product (bugs, customer feedback)
    • Developing image processing algorithms

your characteristics

  • Researchers mentality
  • Engineer at heart
  • BSc electrical engineering or BSc Embedded systems
  • Starter or junior

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. Apply directly via the form at the bottom of this page!

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Engineering
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Maximum allowed file size is 128 MB. Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx