solution architect

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    Werken in een groeiende organisatie

·    Een ondersteunende en open omgeving

DOOR JOU

·    Bewezen werkervaring

·    Kennis van codeertalen

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tec in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Wij zijn opzoek naar een Solution Architect om ons team te versterken en voor de implementatie van systeemarchitectuur. De verantwoordelijkheden van de Solution Architect omvatten het testen en integreren van programma softwaresystemen om specifieke bedrijfsproblemen binnen een organisatie aan te pakken en op te lossen. Je werkt samen met de leiders van de organisatie om problemen te identificeren. Vervolgens werk je samen met het IT-team om die problemen aan te pakken met innovatieve softwareoplossingen.


taken in de rol

   • Ontwerpen, aanpassen en testen van technische architectuur
   • Begeleiding van development teams
   • Voortdurend onderzoek doen naar de huidige en opkomende technologieën en waar nodig wijzigingen voorstellen
   • Belanghebbenden informeren over eventuele problemen met de huidige technische oplossingen die worden geïmplementeerd
   • Het beoordelen van de zakelijke impact die bepaalde technische keuzes hebben
   • Updates verstrekken aan belanghebbenden over productontwikkelingsprocessen, kosten en budgetten

jouw karakteristieken

  • Bewezen werkervaring als solution architect of een soortgelijke rol, of ervaring met projectmanagement
  • Grondige kennis van diverse besturingssystemen en databases
  • Diepgaande kennis van codeertalen
  • Efficiënte communicatie vaardigheden
  • Sterke organisatorische en leiderschapsvaardigheden
  • Bij voorkeur een Bachelor’s degree in informatietechnologie of computer science

Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in verschillende bedrijfsgebieden werkt, de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Solliciteer nu direct via het formulier onderaan deze pagina!

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·    Working in a growing organization

·    Supportive and open environment

BY YOU

·    Proven work experience

·    In-depth understanding of coding languages

BY INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

We are looking for a Solution Architect to join our team and implement systems architecture.  Solution Architect responsibilities include testing and integrating program software systems to address and solve specific business problems within an organization.  Ultimately, you will work with the organization’s leaders to identify problems and then work with our IT Team to address those problems with innovative software solutions.

taskings in the role

 • Designing, modifying, and testing technical architecture
 • Providing supervision and guidance to development teams
 • Continually researching the current and emerging technologies and propose changes where needed
 • Inform various stakeholders about any issues with the current technical solutions being implemented
 • Assess the business impact that certain technical choices have

 

your characteristics

 • Proven work experience as a Solution Architect or similar role
 • Previous project management experience is advantageous
 • In-depth understanding of coding languages
 • Sound knowledge of various operating systems and databases
 • Efficient communication skills
 • Strong organizational and leadership skills
 • Bachelor’s degree in information technology or computer science is preferred

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. Apply directly via the form at the bottom of this page!

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Engineering
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Maximum allowed file size is 128 MB. Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx