solution architect

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    Werken in een groeiende organisatie

·    Een ondersteunende en open omgeving

DOOR JOU

·    Begrip van codeertalen

·    Sterke organisatorische en leiderschapsvaardigheden

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tec in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Als een solution architect bij InnoFaith Beauty Sciences ga je bezig zijn met het implementeren van systeem architectuur om onze groeiende organisatie te ondersteunen. Je verantwoordelijkheden omvatten het testen en integreren van programma softwaresystemen om specifieke problemen aan te pakken en het oplossen van technische problemen wanneer deze zich voordoen.

taken in de rol

  • Ontwerpen, aanpassen en testen van technische architectuur
  • Voortdurend onderzoek doen naar de huidige en opkomende technologieën en waar nodig wijzigingen voorstellen
  • Belanghebbenden informaten over eventuele problemen met de huidige technische oplossingen die worden geïmplementeerd

jouw karakteristieken

  • Diepgaande kennis van codeertalen
  • Sterke organisatorische en leiderschapsvaardigheden
  • Bewezen werkervaring als solution architect of een soortgelijke rol, of ervaring met projectmanagement

Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in de verschillende bedrijfsgebieden werkt en de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Solliciteer nu direct via het formulier onderaan deze pagina!

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·    Working in a growing organization

·    Supportive and open environment

BY YOU

·    Understanding of coding languages

·    Strong organizational and leadership skills

BY INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

As a solution architect at InnoFaith Beauty Sciences you will be implementing systems architecture to help our growing organization. Your responsibilities include the testing and integrating of program software systems to address and solve specific business problems and the resolving of technical problems as they arise.

taskings in the role

 • Designing, modifying, and testing technical architecture
 • Continually researching the current and emerging technologies and proposing changes where needed
 • Informing stakeholders about any issues with the current technical solutions being implemented

 

your characteristics

 • In-depth understanding of coding languages
 • Strong organizational and leadership skills
 • Proven work experience as a solution architect or similar role, or project management experience
 • Bachelor degree in information technology or computer science preferred

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. Apply directly via the form at the bottom of this page!

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Engineering
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx