UX/UI Creative

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    Vrijheid voor je eigen creativiteit

·    Werken in een klein team

·    Mogelijkheden om thuis te werken

DOOR JOU

·    Marketing geest

·    Creatief en analytisch

·    Mogelijkheid om creatieve sessies te leiden

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tec in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Als UX/UI Creative bij InnoFaith Beauty Sciences hou jij je bezig met het ontwerpen van een fijne gebruikerservaring. Je bent in staat om te helpen met het vertalen van de duidelijke maar tastbare kansen in de soft non-digital word naar concrete beelden die iedereen begrijpt. Samen met andere afdelingen maak je deze conceptvisuals om de waarde en verkoopbaarheid te bepalen.   

taken in de rol

   • Ontwerpen van digitale device interfaces
   • Creëren van workflows
   • Schetsen/tekenen in 3D perspectief (in 2D)
   • Ontwikkelen samen met Product owner interface wireframes
   • Samen ontwerpen met marketing van UI-ontwerpen
   • Illustreren van R&I proposition concepts

jouw karakteristieken

 • Marketing geest (begrip van non-technical soft world)
 • Creatief en analytisch (meer kunstenaar dan ingenieur)
 • In staat om creatieve sessies te leiden (met klanten)
 • Oké met reizen

Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in de verschillende bedrijfsgebieden werkt en de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Solliciteer nu direct via het formulier onderaan deze pagina!

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·    Freedom for your own creativity

·    Working in a small team

·    Possibility to work from home

BY YOU

·    Marketing mind

·    Creative and analytical

·    Ability to lead creative sessions

BY INNOFAITH

·   From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

As a UX/UI Creative at InnoFaith Beauty Sciences you will be focused on designing a great user experience. You are capable of helping with the translation of the clear but tangible opportunities in the soft non-digital word into concrete visuals that everyone understands. Together with other departments you will create these concept visuals to determine value and salability.

taskings in the role

  • Designing of digital device interfaces
  • Creation of workflows
  • Sketches/drawings in 3D perspective (in 2D)
  • Developing together with Product Owner interface wireframes
  • Designing together with marketing UI designs
  • Illustrating R&I proposition concept

your characteristics

 • Marketing mind (understanding of non-technical soft world)
 • Creative and analytical (more artist then engineer)
 • Able to lead creative sessions (with clients)
 • Okay with traveling

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. Apply directly via the form at the bottom of this page!

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of the art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Engineering
Type: Full Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx