Work student recruitment

Bring your talent to life

VOOR JOU

·    8 uur

·    Flexibele uren

·    Mogelijkheid om thuis te werken

·    Reiskostenvergoeding

DOOR JOU

·    Proactieve houding

·    Ervaring of affiniteit met mensen werven

BIJ INNOFAITH

·    In Nederland, maar wereldwijd

·    Dutch design & Ingenuity

·    Kans om impact te maken

·    High-Tec in een High-Touch-industrie

Jouw rol

Als werkstudent recruitment ben je werkzaam bij een gave en zinvolle bijbaan waarbij je je search skills in kunt zetten. Je krijgt als werkstudent bij InnoFaith Beauty Sciences de kans om jouw verantwoordelijkheid en kennis in te zetten in het echte werkveld. Je krijgt de kans om ons te ondersteunen in het recruitment proces. Als enthousiaste collega ondersteun jij onze HR afdeling en ga je actief op zoek naar de juiste kandidaten voor onze openstaande en toekomstige vacatures. Dit doe je via LinkedIn, onze vaste recruiters en andere kanalen. Kortom een uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf.

taken in de rol

   • Het zoeken naar geschikte kandidaten via LinkedIn
   • Contact houden met recruiters en detacheerders
   • Contact leggen met eventuele kandidaten
   • Het ondersteunen van de creatie van zichtbaarheid op social media

jouw karakteristieken

  • Proactieve houding
  • Je weet mensen te enthousiasmeren
  • Ervaring of affiniteit met mensen werven via social media
  • Je bent 8 uur per week beschikbaar

ons Aanbod

In een zich snel ontwikkelende industrie zijn we een groeiend bedrijf dat onszelf ziet als betrokken en gepassioneerd, dat als één team samenwerkt om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, evenals onze eigen drang naar innovatie. Sluit je bij ons aan en je zult een ondersteunende en open omgeving ontdekken waar je wordt aangemoedigd om deel uit te maken van een community. Dit betekent dat je met collega’s in de verschillende bedrijfsgebieden werkt en de manier waarop we dingen doen uitdaagt en je innovatieve denkwijze in daden omzet. We kijken uit naar je profiel en motivatie. Hierbij bieden wij een marktconform salaris, flexibele uren, mogelijkheid om thuis te werken, reiskostenvergoeding en leuke bedrijfsuitjes.

 

werken bij innofaith

Technologie in het hart van de esthetische geneeskunde en professionele beauty industry, geleverd door een klein maar sterk team van 31 die al jaren bij InnoFaith werken. Dat geeft aan dat we erin zitten om te blijven. Bij InnoFaith delen we een mentaliteit gericht op innovatief ontwerpen en het vervaardigen van ultramoderne hightech scan- en beeldvormende diagnostische apparaten. Bekijk ons ook op Sylton.com en ontdek snel meer over onze werkzaamheden.

FOR YOU

·    8 hours

·   Flexible hours

·   Possibility to work from home

·   Travel reimbursement

BY YOU

·    Independent attitude

·   Experience or affinity with recruiting people

BY INNOFAITH

·    From the Netherlands, yet worldwide

·    Dutch design & Ingenuity

·    Chance to make an impact

·    High-Tec in a High-Touch-industry

your role

As a work student recruitment you will be working in a meaningful side job where you can use your search sills. You will be getting the opportunity to use your responsibility and knowledge in the real work field. As a work student recruitment you will be supporting us in the recruitment process. As an enthusiastic colleague you will support our HR department and you will actively search for the right candidates for our open vacancies and future vacancies. You do this via LinkedIn, our regular recruiters and other channels. In short, a challenging position within a growing company.

taskings in the role

 • Searching for suitable candidates via LinkedIn
 • Keeping in touch with our recruiters and secondments
 • Connecting with potential candidates
 • Supporting the creation of social media visibility

 

your characteristics

 • Proactive attitude
 • You know how to enthuse people
 • Recruiting experience or affinity with recruiting people
 • You are available for 8 hours per week

our offer

In a rapidly evolving industry we are a growing company that see ourselves as engaged and passionate, working together as one team to meet our customers’ needs as well as our own drive for innovation. Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be part of a community. This means you’ll be working with co-workers across the different business areas and challenge the way we do things and put your innovative thinking into action. We look forward to your profile and drive. We offer a competitive salary, flexible hours, possibilities to work from home, travel allowance and fun company outings.

innofaith

Technology at the heart of the aesthetic medicine and professional beauty industry delivered by a small but strong team of 31 with long tenures at InnoFaith signaling we’re in it to stay. At InnoFaith we share a mindset of innovative designing and manufacturing of state of art high-tec scan and imaging diagnostic devices. Check us out on Sylton.com to learn more about our work.

Categorie: Support
Type: Part Time
Locatie: Eindhoven

Solliciteer direct

Maximum allowed file size is 128 MB. Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx